Реконструкцијата на улицата во Тремник еден од приоритетите на општина Неготино

Реконструкцијата на улицата во Тремник еден од приоритетите на општина Неготино

   На последната одржана седница на Советот на општина Неготино на предлог на градоначалникот Тони Делков советниците донесоа одлука за утврдување приоритет за реконструкција на улица во селото Тремник. Имено, со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Основен проект за реконструкција на дел од улицата во Тремник во должина од 1 километар“, а во врска со јавниот повик од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за доставување барања за користење на финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за тековнава година-Мерка 322-Обнова и развој на селата, инвестиции за изградба и (ли) реконструкција на улици во населени места во руралните средини, вклучително и атмосверска канализација и пешачки елементи во должина од 1.000 метри.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.