Подобра енергетска ефикасност во ООУ„Страшо Пинџур“

Подобра енергетска ефикасност во ООУ„Страшо Пинџур“

  Во  ООУ „Страшо Пинџур“ – Неготино за време на летниот распуст се работеше на подобрувањето на енергетската ефикасност и осветлувањето на сите училници во старата училишна зграда. Комплетно во сите училници кои се наоѓаат во стариот училишен дел е изведено спуштање на плафоните со цел да се заштеди топлинска енергија и на истите се променија светилките со нови LED ламби. На тој начин, училиштето ќе  заштеди на сметките за струја, ќе го подобри осветлувањето,  како и визуелниот изглед на училниците- истакна директорот на училиштето Сашо Ѓорѓиев. Исто така, реализирани се и други активности со цел создавање подобри услови за одвивање и следење на воспитно-образовниот процес.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.