Заменети прозорците во спортската сала на ООУ„Гоце Делчев“

Заменети прозорците во спортската сала на ООУ„Гоце Делчев“

   На иницијатива на директорот на оваа образовна установа Петар Мантев, деновиве во Основното општинско училиште „Гоце Делчев“ беше извршено поставување на нови прозорци на местото на старите во училишната спортска сала во која секојдневно часови по предметот физичко образование наставата ја следат стотици ученици. Како што дополнува Мантев, салата постои од 1972 година од кога е започнато и функционирањето на училиштето, а замената на прозорците ќе придонесе за создавање подобри услови за непречено и квалитетно одвивање на наставата по физичко и здравствено образование.

 

 

 

 

     


Leave a Reply

Your email address will not be published.