Подготвителни работи за уредување улица во Тимјаник со бекатон коцки

Подготвителни работи за уредување улица во Тимјаник со бекатон коцки

   Согласно ветувањата на градоначалникот на општина Неготино Тони Делков за уредување на  улици со бекатон коцки и тампонирање со гребен асфалт во сите населени места во општина Неготино, чија реализација е или веќе завршена или е во тек, започнаа подготвителни теренски работи за уредување на улица во Тимјаник со бекатон коцки. Според информациите на стручните служби кои се присутни на терен и го надгледуваат изведувањето на работите, станува збор за уредување на улица во Тимјаник во должина од 400 метри со поставување на бекатон коцки на површина од 600 метри квадратни. Предвидувањата се дека доколку се тече според однапред утврдената динамика, работите за уредување на оваа улица ќе заврши за 14 денови, а вредноста на проектот е 2.500.000 денари, средства обезбедени од Буџетот на општина Неготино.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.