Во Неготино се врши одбележување на хоризонталната сигнализација

Во Неготино се врши одбележување на хоризонталната сигнализација

   Со цел за придонесување за зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот, како на моторизираните граѓани, така и на пешаците, општина Неготино започна со одбележување на хоризонталната сигнализација на повеќе локации во градот. Според однапред утврдената динамика, одбележувањето се врши на двете главни улици во градот „Маршал Тито“ и „Партизанска“, потоа на улиците „Борис Кидрич“ и „Фемо Кулаков“, пред училиштата и градинките, во централното градско подрачје и на други локации каде што постојат раскрсници. Се апелира до моторизираните граѓани за внимателно возење и почитување на поставените значи при одбележувањето на хоризонталната сигнализација, со напомена дека одбележувањето на хоризонталната сигнализација на двете главни улици ќе се врши во текот на ноќните часови кога и фреквенцијата на возила и пешаци е помала.

 

   


Leave a Reply

Your email address will not be published.