Една година отворена општина-прес конференција на градоначалникот Тони Делков


View on YouTube


Leave a Reply

Your email address will not be published.