Измена на ДУП за една градежна парцела на КП бр. 10197 КО Неготино, општина Неготино


Измена на ДУП за една градежна парцела на КП бр. 10197 КО Неготино, општина Неготино


Leave a Reply

Your email address will not be published.