Нова пумпа за водоснабдување за потребите на жителите на Тремник

Нова пумпа за водоснабдување за потребите на жителите на Тремник

   Работници на Јавното претпријатие „Комуналец“ од Неготино се присутни на терен и работат на поставување на нова пумпа за водоснабдување за потребите на жителите на селото Тремник. Како што информираат одговорните, поради дефект прво е демонтирана и отстранета старата пумпа која ќе се репарира, по што е пристапено кон чистење и перење на бунарот за создавање услови за поставување на новата пумпа од 18,5 киловати. Се очекува во текот на денот новата пумпа да биде поставена и ставена во функција со што ќе се придонесе за стабилизирање и подобрување на снабдувањето со вода за пиење на жителите на неготинското село Тремник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Leave a Reply

Your email address will not be published.