Се одржа предавање на тема„Работи во лозов насад и прилагодување кон климатски промени“

Се одржа предавање на тема„Работи во лозов насад и прилагодување кон климатски промени“

   Голем број заинтересирани земјоделци од општина Неготино до последно место ја исполнија големата сала на локалната самоуправа во која се одржа настан од едукативен карактер. Имено, во рамките на „Неделата на виното-Св.Трифун“ во организација на општина Неготино и Националната федерација на фармери на Република Македонија, професор д-р Климе Белевски од Земјоделскиот институт при УКИМ од Скопје одржжа предавање на тема „Сезонски работи во лозов насад и мерки за адаптација кон климатските промени“. Паралелно, во фоајето во организација на Локалната библиотека „Страшо Пинџур“ од нашиот град беа изложени публикации од областа на земјоделството кои им беа ставени на располагање на присутните земјоделци кои го проследија предавањето.

 

       


Leave a Reply

Your email address will not be published.