Средби со граѓани на градоначалникот и општинската администрација

Средби  со граѓани на градоначалникот и општинската администрација

   Денес, градоначалникот Делков дел  од општинската администрација и дел од членовите на Советот извршија посета на две локации во градот. Влез 1 Неготино кај СРЦ „Младост“ и влез 2 од Кавадарци кон Неготино. На овие два влеза наскоро започнуваат активности за реконструкција на жардинерии и поставување на нова урбана опрема. Со присутните граѓани  се разговараше и за тековните активности на општината и проектите кои во иднина ќе се реализираат.

 

 

 

               


Leave a Reply

Your email address will not be published.