Реконструкција на шахти и сливни решетки во Неготино

Реконструкција на шахти и сливни решетки во Неготино

  Се реконструираат шахтите и сливни решетки од канализациониот систем на улици во Неготино и населените места.  Во следниот период треба да бидат реконструирани голем број на оштетени шахти и сливни решетки.

 

 

 

     


Leave a Reply

Your email address will not be published.