Се асфалтираат 3 километри од патниот правец Војшанци-Бистренци

Се асфалтираат 3 километри од патниот правец Војшанци-Бистренци

  По завршувањето на градежно-асфалтерските работи на патот од Дуброво до Војшанци во должина од 1,6 километри, работниците и механизацијата на Јавното претпријатие „Македонија пат“ продолжија со асфалтирање на патниот правец од Војшанци-општина Неготино до локацијата на поранешниот рибник кај селото Бистренци-општина Демир Капија. Како што информираат надлежните, се асфалтираат 3 километри од патниот правец Војшанци-Бистренци до должина од 3 километри со вкупна ширина на патот од 4 метри, а работите на овој пат се очекува да финишираат најдоцна до крајот на оваа работна недела. Со тоа, велат стручните лица, се заокружува асфалтирањето на делницата 2137 Дуброво-Војшанци-Бистренци-Корешница и се создаваат услови за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот на овој патен правец.

 

 

 

     


Leave a Reply

Your email address will not be published.