ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 05-147-НАБАВКА и замена на уличното осветлување со LED технологија за енергетска заштеда и редукција на ЦО2,за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот ЕНПОЛ-ЕЕ


11072019a5a_cancnotice_en


Leave a Reply

Your email address will not be published.