Во ООУ„Гоце Делчев“ изградени пешачка патека, скали и паркинг-простор

Во ООУ„Гоце Делчев“ изградени пешачка патека, скали и паркинг-простор

   Во изминатиот период за времетраењето на летниот распуст во ООУ„Гоце Делчев“ од Неготино беа реализирани повеќе активности и зафати, како на училишната зграда, така и во училишниот двор. Меѓу другото, според зборовите на директорот Петар Мантев, со бекатон коцки на влезот во училиштето изградена е пешачка патека и скали на површина од околу 120 метри квадратни од страна на улицата „ЈНА“ со што се создадени услови за  зголемена безбедноста на учениците при нивното доаѓање на настава. Паралелно, извршена е изградба и на паркинг-простор на предната страна на училиштето на површина од околу 100 метри квадратни со што просторот за паркирање е зголемен за нови 7 возила, со што пак се елиминира можноста за влегување со возила на влезот каде што влегуваат учениците, кои и  во овој случај ќе бидат побезбедни. Мантев информираше  дека финишираат и во секој момент се очекува да завршат градежните работи за уредување на училишниот двор во подрачното училиште во Д.Дисан.

 
 
 
   

Leave a Reply

Your email address will not be published.