Тековни активности

Тековни активности

  Во рамки на потпроектот “Вински, Апи и Еко Туризам во Неготино и околината” кој се спроведува преку LRCP – Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК), финансиран од Европска Унија и општина Неготино, спроведуваме повеќе активности кои имаат за цел подобрување на туристичката инфраструктура во општина Неготино.
До сега обезбедени се :
30 нови клупи
2 нови манифестацииски тенди
40 нови контејнери
30 нови корпи за отпадоци
Во овој проект предвидени се и други активности кои се очекува да започнат наскоро.

 
 
 
     

Leave a Reply

Your email address will not be published.