Во Тремник се гради фекална мрежа во должина од 400 метри

Во Тремник се гради фекална мрежа во должина од 400 метри

   Во селото Тремник во тек се градежни активности за изградба на нова крак на постоечката фекална мрежа во ова населено место во вкупна должина од 400 метри. Со изградбата на новиот крак, се создаваат услови месното население кое живее на тој потег да биде приклучено на фекалната мрежа.

 

 

 

     


Leave a Reply

Your email address will not be published.