Се изведуваат нови жардинерии на влезот во Неготино од кај СРЦ Младост

Се изведуваат нови жардинерии на влезот во Неготино од кај СРЦ Младост

   Во рамки на потпроектот „Вински апи и еко туризам во Неготино и околината“ во тек е уредување на жардинери и поставување на систем за наводнување капка по капка.
Проектот за локална и регионална конкурентост е финансиран од Европската Унија и Владата на Република Северна Македонија, се администрира од страна Светска банка, а се спроведува од страна на Кабинетот на Заменик Претседателот на Владата задолжен за економски прашања.
 

 

     


Leave a Reply

Your email address will not be published.