Романска делегација во посета на Музеј на град Неготино

Романска делегација во посета на Музеј на град Неготино

    Музејот на град Неготино беше посетен од страна на членови на Парламентот од Романија, во состав на:.Јоан Кристијан Киртеш,- сенатор, Претседател на групата за пријателство со Република Северна Македонија во Парламентот во Романија,
 Мариана Венера Попеску пратеник и Ралука Петронела Шербан, советник во Служба за надворешни билатерални односи.
Романската делегација беше во друштво на нивните колеги-пратеници од Неготино и Кавадарци, .Ристе Ташев и .Панчо Минов. Импресионирани од музејот и содржината во него, особено задоволни од презентираната етнолошка поставка во која е презентирана винската традиција во општина Неготино, се разговараше за соработка и размена на културното наследство преку аплицирање на програми за култура на двете земји!

 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.