Во општина Неготино се поставуваат нови 1.410 лед штедливи светилки

Во општина Неготино се поставуваат нови 1.410 лед штедливи светилки

   Веднаш по потпишувањето на договорот со градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, избраниот најповолен понудувач, фирмата Електрика ДООЕЛ-Кочани, започна со изведување на работите на терен преку замена на старите со нови ЛЕД технологија светилки за улично освтелување. Предвидено е на територијата на цела општина, во градот и населените места, да се постават 1.410 нови лед штедливи светилки од кои 836 во Неготино и 574 во населените места, а според утврдената динамика се очекува работите комплетно да бидат завршени до крајот на месец март, оваа година. Поставувањето на новото улично осветлување започна долж улицата „Маршал Тито“ и продолжува и по останатите улици во градот и населените места.

 

 

         


Leave a Reply

Your email address will not be published.