Советот на општина Неготино ги поништи одлуките за изградба на депонија


   Советот на општина Неготино на последната одржана седница на 24.01.2020 година едногласно донесе одлука За поништување на Одлука бр. 07-875/16 од 16.10.2009 година и поништување на Одлука бр. 08-245/6 од 20.05.2019 година на Совет на општина Неготино. Со поништувањето на овие одлуки, депонија на територијата на општина Неготино нема да се гради.


Leave a Reply

Your email address will not be published.