ПРЕКИН НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС ВО ГРАДИНКИ, ОСНОВНО, СРЕДНО И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ


    Се известуваат граѓаните на општина Неготино дека од 11.03.2020 година (среда) сите основни училишта и предучилушни установи (детски градинки) и СОУ “Кирил и Методиј” на територијата на Општина Неготино, времено ќе запрат со воспитно – образовниот процес, како дел од мерките и активностите за превенција од ширењето на Covid 19 – коронавирусот. Инаку, согласно владината одлука, за еден родител со дете до 10 годишна возраст, се дозволува отсуство од работно место во јавните и приватните институции, во споменатиот рок од 14 дена. Оваа мерка ќе биде во траење од 14 дена, согласно Одлуката на Владата на Република Северна Македонија, а по препорака на Комисијата за заразни болести. Инаку, времениот прекин на наставата ќе се почитува и во сите образовни институции во Општина Неготино.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.