Дезинфекција на улици во градот и населеното место Криволак

Дезинфекција на улици во градот и населеното место Криволак

  Во текот на денот екипи на ЈП „ Комуналец “ Неготино , ТППЕ Неготино и волонтери од општина Неготино со своја расположлива механизација извршуваат дезинфекција на сите улици во градот и населеното место Криволак со цел за поголема заштита , намалување и спречување за ширењето на корона вирусот.

 Голема благодарност за општествена одговорност упатуваме до сопствениците на фирмите

 Агросервис 2000 Неготино,
 Балкан ТИМ,
 Фрутема и
 АД „ Венец “ кои со своите расположливи средства, маханизација се вклучија во оваа акција за доброто на граѓаните на општина Неготино.

#СедиСиДома
#Covid19


           

Leave a Reply

Your email address will not be published.