Реконструиран крак од улица „ 8 Ноември “

Реконструиран крак од улица „ 8 Ноември “

Согласно годишната програма за работа на локалната самоуправа, по реконструкцијата на улица „ 8 Ноември “ се пристапи кон реконструкција и на крак од истата улица.Со реконструкцијата на овој крак беше извршено нивелирање, тампонирање и бетонирање на вкупна површина од 3️2️0️ м2.
 оваа реконструкција беа обезбедени од Буџетот на општина Неготино.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published.