Продолжуваат градежните активности за реконструкција на дел од улица во населеното место Тремник во должина од 1000 метри

Продолжуваат градежните активности за реконструкција на дел од улица во населеното место Тремник во должина од 1000 метри

   Во периодот што следи ќе се врши монтажа на улични рабници, изведба на пропуст на канал за атмосферски води, нивелирање и набивање на проширениот дел од улицата, по што ќе се пристапи кон асфалтирање на истата.


 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.