Отпочнато е афталтирање на главната улица во населено место Тремник

Отпочнато е афталтирање на главната улица во населено место Тремник

   Со поставување на асфалтот ќе заврши и последната фаза од реконструкцијата на главната улица во Тремник со должина од 1 километар.

#ЧекорПоЧекор
#Неготино

 

 

 

     

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.