Меѓународниот ден на трудот – 1 Мај


Почитувани сограѓани, почитувани работници !

Од мое лично име како градоначалник но и од името на сите вработени во локалната самоуправа, Ви го честитам Меѓународниот ден на трудот – 1 Мај . Овој ден отсекогаш бил симбол на борбата на работничките права и изразувањето на работничката солидарност. Вие работниците, како најважен и нераскинлив дел во стопанските текови на општината ја заслужувате цела почит и внимание за вашиот вложен труд и работа.

1 Мај е денот кој не потсетува дека треба обединети заедно да изградиме општество на еднакви шанси и социјална правда, во која трудот и работата на работникот мора да бидат почитувани и вреднувани. Затоа бидете горди и истрајни во она што го работите.

Нека е честит Меѓународниот ден на трудот – 1 Мај.


Leave a Reply

Your email address will not be published.