Вработените и волонтерите во општина Неготино ги поделија пакетите (200) со прехрамбени производи – донација од фамилијата Заеви

Вработените и волонтерите во општина Неготино ги поделија пакетите (200) со прехрамбени производи – донација од фамилијата Заеви

   Во текот на оваа недела, вработените и волонтерите во општина Неготино ги поделија пакетите (200) со прехрамбени производи – донација од фамилијата Заеви.Дел од овие пакети се поделени на најзагрозените семејства во градот, а останатите во сите населени места на општина Неготино.  Беа опфатени семејства, односно корисници кои се евидентирани во ЈУМЦСР Неготино ( Меѓуопштински центар за социјални работи) и лица од социјален ризик. Преку овие, како и сите други превземени мерки како општина Неготино продолжуваме да се справуваме со состојбата предизвикана од Covid19

Leave a Reply

Your email address will not be published.