Платформа „Онлајн сервисна служба“ која нуди бесплатна, високо-квалитетна и индивидуализирана едукација за деца со попреченост

Платформа „Онлајн сервисна служба“ која нуди бесплатна, високо-квалитетна и индивидуализирана едукација за деца со попреченост

  Здружението за асистивна технологија „Отворете ги прозорците„ во партнерство со УНИЦЕФ и Министерство за труд и социјална политика, ја креирашеплатформа „Онлајн сервисна служба„, која нуди бесплатна, високо-квалитетна и индивидуализирана едукација за деца со попреченост. Нивните специјални едукатори и логопеди за секое дете ќе дизајнираат индивидуализирани планови за онлајн часовии истите секое дете ќе може да ги следи од дома со поддршка од родител или старател.
Регистрацијата може да ја извршите преку пополнување на барањево платформата https://otw.assistive.mk/baranjeMK/ или преку јавување на телефонските броеви во продолжение:
072275211 или 078282662 – за македонски јазик
071989822 – за албански јазик
За да се информирате подетално за бесплатната платформа „Онлајн сервиса служба„, ве молиме кликнете на линкот во продолжение: https://otw.assistive.mk

Leave a Reply

Your email address will not be published.