Преку електронско јавно наддавање ќе се отуѓува градежно неизградено земјиште


  Општина Неготино преку електронско наддавање ќе отуѓува градежно неизградено земјиште сопственост на државата со намена А-1 индивидуално домување. Станува збор за продажба на 4  парцели со површина од 426, 250, 400 и 416 метри квадратни со почетна цена на продажба од 61 денар за метар квадратен. Сите заинтересирани физички и правни лица пријавите за учество на јавното наддавање можат да ги достават до 23.12.2020 година електронски на интернет страницата www.gradezno-zemjiste.mk , а јавното наддавање ќе се одржи електронски на 25.12.2020 година во 10, 11, 12 и 13 часот за секоја парцела одделно


Leave a Reply

Your email address will not be published.