Распределени 8000 заштитни маски до институции и граѓани на општина Неготино

Распределени 8000 заштитни маски до институции и граѓани на општина Неготино

Општина Неготино ги распредели 8000 заштитни маски кои фирмата „ Зока Енерџи Солушн ДООЕЛ “ Неготино ги додели за заштита од ширењето на пандемијата со Ковид 19 во нашата општина . Имено беа донирани:

– 2000 заштитни маски на ЈЗУ „ Здравствен дом “ Неготино

– 2000 заштитни маски доделени на граѓаните на општина Неготино

– 1000 маски за локална самоуправа

– 1000 маски на ЈП „ Комуналец “ Неготино

– 500 маски на ЈОУДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино

– 250 маски на Музеј на град Неготино

– 250 маски на Центар за социјални работи Неготино

– 250 маски на Локална библиотека „ Страшо Пинџур “ Неготино

– 250 маски на СОУ „ Св. Кирил и Методиј “ Неготино

– 250 маски на ООУ „ Страшо Пинџур “ Неготино

– 250 маски на ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино


       

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.