Извршен вовед во работа за реконструкција на внатрешноста на СС „Младост“

Извршен вовед во работа за реконструкција на внатрешноста на СС „Младост“

  По потпишувањето на договорот помеѓу општина Неготино и фирмата изведувач на работите „Нет инвест груп“, извршен е вовед во работа за реконструкција на внатрешноста на спортската сала „Младост“ во нашиот град. Со реконструкцијата е предвидена замена на подната и sидната керамика во тоалетите, замена на подната керамика на сите влезови во салата и надворешните скали, замена на целата санитарна опрема, на оштетените врати и прозорци, како и боење и фарбање на sидовите и таваните. Вкупната вредност на проектот изнесува 6.000.000 денари-средства обезбедени од Буџетот на општина Неготино, а работите за реконструкција на внатрешноста на спортската сала треба да завршат во рок од 3 месеци. По завршувањето, спортската сала „Младост“ целосно ќе биде ставена во функција на користење на спортистите, спортските клубови и рекреативците, како и за одржување на разни спортски и други манифестации.    

 

   


Leave a Reply

Your email address will not be published.