Објавен тендер за реконструкција на улица во село Војшанци


   Општина Неготино објави тендер за реконструкција на улица во село Војшанци во должина од околу 300 метри. Станува збор за улица која се поврзува од регионалниот пат со мостот во самото село и истата ќе биде со ширина од 5,5 метри, со поставување на асфалтен слој, а ќе се преземат и градежни активности за одводување на водите. По завршувањето на тендерот и изборот на најповолната понуда, ќе започнат работите на терен со рок за изведување од 30 денови.


Leave a Reply

Your email address will not be published.