За потребите на ЈП„Комуналец“ обезбедено специјализирано возило за собирање на смет


   Во рамките на реализацијата на проектот „Одржување на чиста и здрава животна средина преку набавка на специјализирани возила за потребите на Јавните комунални претпријатија во 4 општини, меѓу кои и Неготино, општина Неготино склучи договор со Центарот за развој на Вардарскиот плански регион со кој Центарот аплицираше до Министерството за локална самоуправа-Биро за регионален развој за набавка на специјализирано возило за смет. Јавната набавка на комуналното возило ја спроведе Центарот за развој на Варадрскиот плански регион и истиот како носител и општина Неготино како партнер во проектот ги завршија сите активности за имплементација на проектот. Со овој проект, за  општина Неготино се набави специјализирано комунално возило за собирање на смет со капацитет од 8м3 со вредност од околу 5.000.000 денари, кое од денеска е наменето за потребите на ЈП„Комуналец“ од нашиот град со единствена цел за одржување на чиста и здрава животна средина.


       

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.