Активности за поставување улично осветлување на делови од 2 улици во Неготино


   Согласно  Програмата за Енергетска ефикасност на општина Неготино за тековнава година, следуваат активности за поставување на улично осветлување со лед штедливи светилки на 8 метарски метални столбови на потегот од ул„Киро Крстев“ до ул„Ацо Аџи Илов“ и ул„Калдрма’. Со проектот предвидена е изведба на нисконапонски водови во должина од 380 метри со поставување на 11 лед штедливи светилки. Рокот за изведување на работите е 30 денови, а по завршувањето на истите, после долги години жителите кои живеат на овој потег од градот ќе добијат квалитетно и современо улично осветлување.


Leave a Reply

Your email address will not be published.