Општина Неготино издава под закуп урбана опрема по пат на електронско наддавање


  Предмет на електронското јавно наддавање, согласно одлуката на Советот на општината, е издавање под закуп на урбана опрема-3 куќички за продажба на вино, мед, сувенири и друго со површина од 4м2 лоцирани на градскиот плоштад и киоск во склоп на автобуската постојка на ул„Маршал Тито“ спроти општинската зграда со површина од 4,5 м2. Право на учество во јавното наддавање имаат сите правни и физички лица од РСМ, а објавата трае 15 денови заклучно со 16.02.2021 година. Јавното наддавање ќе се одржи на 19.02.2021 година со почеток од 12,00 часот електронски на следната интернет страница www.e-stvari.mk. Врз основа на проценетата вредност на урбаната опрема, висината на почетната месечна закупнина за секоја од поединечната урбана опрема изнесува 530 денари, а договорот за закуп со најповолниот понудувач ќе биде со времетраење од 5 години.


Leave a Reply

Your email address will not be published.