Во тек е санација на паркот на улица „ Ставре Ставров “ во Неготино


Интензивно деновиве екипи на фирмата изведувач работат на санација на паркот на улица „ Ставре Ставров“ во општина Неготино. Со санацијата предвидено е да се изврши: замена на оштетената подлога од патеките со тампонски слој, прередување на бекатон коцките и рабниците на патеките како и замена на оштетените елементи од патеките и подлогата наменета за детски реквизити.
Изведувач на градежните активности е фирмата „ Павер Трејд ДООЕЛ “ Кавадарци, а надзор е фирмата „ МГ Проект ДООЕЛ “ Скопје.


     

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.