Заменето е осветлувањето во ООУ „ Гоце Делчев “ Неготино


  Во централното општинско училиште „ Гоце Делчев “ Неготино комплетно е извршена промена на внатрешното осветлување. Старите и дотраени светилки се заменети со нови лед штедливи светилки.  Со цел за подобрување на наставата во училиштето, преземани се чекори со што се отранети постојните недостатоци во делот на осветлувањето во училиштето.  Замената на вкупно 300 светилки во целото училиште е реализирана од сопствени средства на училиштето. Овие лед светилки се многу поекономични со што се очекува да се намали потрошувачката на електрична струја за околу 60 проценти.


 


Leave a Reply

Your email address will not be published.