Се врши санација на оштетувањата на дел од градскиот плоштад


   Во моментов на дел од градскиот плоштад во нашиот град се изведуваат активности за санација на оштетувањата на коцките и транвентин плочките. Имено, предходно работници на ЈП„Комуналец“ извршија обжилување на дел од дрвјата на плоштадот со што се елиминира можноста и се спречува оштетувањето на коцките. По завршените подготвителни работи, работници на „Павер трејд“ ќе извршат замена на коцките околу дрвјата и 2-те чешми на плоштадот, како и промена на оштетените травентин плочки на делови од градскиот плоштад.


 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.