На ул,, Манчо Малиминов” се поставуваат приклучоци за вода до станбени објекти


   Во наредните неколку денови додека ќе траат градежните активности, улицата Манчо Малиминов ќе биде затворена за сообраќај во должина од 100 метри на потегот од спојот со улица Маршал Тито до спојот со улицата Индустриска. Имено. во овој период се изведуваат активности за реконструкција на атмосверската линија и се поставуваат приклучоци за вода до индивидуални станбени објекти. По завршувањето на градежните работи, на улицата Манчо Малиминов ќе продолжи нормално одвивање на сообраќајот.


 


Leave a Reply

Your email address will not be published.