Градежните активности од изградбата на првата социјална зграда во општина Неготино се во завршна фаза


Наскоро 62 социјално-загрозени фамилии од нашата општина ќе добијат трајно станбено решение.  Во склоп на зградата предвиден е и паркинг простор. Средствата за изградба на овој проект се обезбедени од банката за развој на Советот на Европа во согласност со Законот за задолжување на Република Северна Македонија. 


 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.