Во текот на вчерашниот ден започната е реконструкција на дел од улиците Станко Франц Пипан и 4 Јули со должина од околу 200 метри


Со реконструкцијата се предвидува замена со стариот слој на асфалт со нов, замена на старите рабници со нови, замена на подлогата, како и реконструкција на шахти и сливници на истите улици. Исто така оваа реконструкција вклучува и изградба на споредна улица која ќе се служи како економски влез до новоизградената градинка. Градежните активности се очекува да бидат завршени за 20 дена.


   

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.