Завршна фаза од асфалтирањето на реконструираниот дел од улица “4 Јули”   

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.