Изградба на потпорен ѕид на улица “Ило Виларов” во должина од 28 метри и висина од 4,5 метри


Оваа изградба претставува решение на долгогодишен проблем на станарите кои живеат на тамошните адреси!  Изведувач е фирмата МАКАУС – Скопје, а надзор е фирмата МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ – Скопје.


 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.