Дислокација на времени објекти


Поради потребата на ЈП „ ПАРКИНЗИ “  Неготино, за непречено функционирање на дејностите кои ги содржи ова претпријатие, неопходно е да се изврши дислокација на ваквите времени објекти (трафики) на повеќе локации во градот.  Течат и последните подготовки за конечно ставање во функција на зонското паркирање во општина Неготино !


   

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.