Санација на оштетени делови од коловозот на улица “Партизанска”


Санација на оштетени делови од коловозот на улица “Партизанска”

 


   

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.