Во тек се градежни активности за санација и дислокација на водоводна линија на дел од улица „ Маршал Тито “ во Неготино


Со ова решаваме долгогодишен проблем со кој се соочуваа граѓаните кои живеат на оваа улица, бидејќи постоечката водоводна линија поминуваше низ нивните дворови. Изведувач на градежните активности е фирмата „ Градба Промет “ ДОО Кавадарци, а надзор на работите е фирмата „ МГ ПРОЕКТ “ ДООЕЛ  Скопје.


   

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.