Уредување на паркот во Тремник


Денес со директорот на Бирото за регионален развој потпишав договор за реализација на проектот ” Набавка и поставување на нова урбана опрема, детски реквизити, автобуска постојка и изведба на патеки во паркова површина во с.Тремник, Неготино”.
Следува распишување на јавна набавка за реализација на проектот.


Leave a Reply

Your email address will not be published.