Теренска вакцинација против КОВИД19 на граѓаните од општина Неготино

Теренска вакцинација против КОВИД19 на граѓаните од општина Неготино

Почитувани
Ве известуваме дека од 12.07.2021 година започнува теренска вакцинација против КОВИД19 на граѓаните од општина Неготино.  Согласно изготвениот план од Министерството за здравство, од страна на ЈЗУ „Здравствен Дом“ Неготино ќе се врши вакцинација на граѓаните и тоа:


Leave a Reply

Your email address will not be published.