Реконструкција на жардинерии и тротоар на улица “Маршал Тито” и тротоар од западен излез од град Неготино


еконструкција на жардинерии и тротоар  на улица “Маршал Тито” и тротоар од западен излез од град Неготино, од ОУ Гоце Делчев до крајот на зградите Неготинки, со планиран систем на наводнување – Капка по капка и хортикултурно уредување кое ќе го оплемени и ќе ја подобри естетската слика во тој дел од градот.


 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.