ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 18 (помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов”, „Коста Волкановски“, „Владо Арсов Шпанац “ и „Пешо Самарџиев“) Општина Неготино


ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за УРБАНА ЕДИНИЦА 5 ДЕЛ ОД БЛОК 18 (помеѓу улиците „Ацо Аџи Илов”, „Коста Волкановски“, „Владо Арсов Шпанац “ и „Пешо Самарџиев“) Општина Неготино


Leave a Reply

Your email address will not be published.